Giải pháp SMS & Thẻ cào

15/08/2016 09:45

Bạn kinh doanh dịch vụ nhưng chưa có công cụ thanh toán? SMS.vn cung cấp công cụ thanh toán qua SMS 8X85 và thẻ cào tích hợp sẵn. Hỗ trợ tất cả các mạng di động. Tỷ lệ chia sẻ tốt, kết nối nhanh gọn, thanh toán nhanh!

Bạn kinh doanh dịch vụ nhưng chưa có công cụ thanh toán? SMS.vn cung cấp công cụ thanh toán qua SMS 8X85 và thẻ cào tích hợp sẵn. Hỗ trợ tất cả các mạng di động. Tỷ lệ chia sẻ tốt, kết nối nhanh gọn, thanh toán nhanh!