Cơ hội việc làm tại INET

Hà Nội, Số lượng: 5

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 31-10-2017

Hồ Chí Minh, Số lượng: 02

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30-09-2017

Hồ Chí Minh, Số lượng: 01

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 28-09-2017

Hồ Chí Minh, Số lượng: 01

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 01-10-2017

Hà Nội, Số lượng: 05

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 01-10-2017

Hồ Chí Minh, Số lượng: 08

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hạn nộp: 30-09-2017