Việc làm đang tuyển dụng tại INET

iNET đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java


Trưởng phòng kinh doanh Salemall

1 | Hà Nội | 15 -20 triệu

AFFILIATE MANAGER

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Sales Online

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Nhân viên Content

02 | Hà Nội | 5 - 7 triệu

Lập trình Node JS

2 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Giám đốc Kinh doanh

01 | Hà Nội | 20 - 25 triệu

Lập trình PHP

3 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Trưởng nhóm Marketing online

02 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Marketing online

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Trưởng phòng kinh doanh Salemall

1 | Hà Nội | 15 -20 triệu

AFFILIATE MANAGER

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Sales Online

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Nhân viên Content

02 | Hà Nội | 5 - 7 triệu

Lập trình Node JS

2 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Giám đốc Kinh doanh

01 | Hà Nội | 20 - 25 triệu

Lập trình PHP

3 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Trưởng nhóm Marketing online

02 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Marketing online

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu